ЈНМВ 1/2019 – Нaбавка услуге РЕГРУТОВАЊА КАДРОВА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење документације

Одлука о додели уговора за услугу регрутовања кадрова

Текст уговора са одабраном компанијом

Плaн jaвних нaбaвки Tуристичкe oргaнизaциje Гoлубaц зa 2019. гoдину

Плaн jaвних нaбaвки

JN 4/2018 – Услуге извођења концерта Милоша Радовића, за потребе одржавања 11. манифестације „Сајам Дунава 2018“

OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

МИШЉЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JN 3/2018 – Услуге извођења концерта музичке групе Кики и Пилоти, за потребе одржавања 11. манифестације „Сајам Дунава 2018“

OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

МИШЉЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JN 2/2018 – Услуге извођења концерта Дејана Петровића –Big Band, за потребе одржавања 11. манифестације „Сајам Дунава 2018“

OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

МИШЉЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JN 1/2018 – Услуге регрутовања кадрова

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Сва права задржана © Туристичка организација Голубац